Wirtschaftswissenschaft (BFR)

Wirtschaftswissenschaft (BFR)

Hochschule: RWTH Aachen University
Hochschulart: Universität
Hochschulträger: staatlich
Abschluss: Bachelor of Arts; Lehramt an Berufskollegs – Studiengangmodell II

Link zum Messestand