Physik

Physik

Hochschulname: RWTH Aachen University – Aachen
Hochschulart: Universität
Hochschulträger: staatlich

Abschluss: Bachelor of Arts; Lehramt an Berufskollegs – Studiengangmodell I

Link zum virtuellen Messestand